“Փրկչի Խորհուրդները” Ավետարանչական Ժողով Սիրիահայերի համար

“Փրկչի Խորհուրդները” Ավետարանչական Ժողով Սիրիահայերի համար
Հովիվ` Հրաչ Գույուջյան (Sydney)
Երկուշաբթի 12 Օգոստոս 2013
www.abcy.org